กลยุทธ์สร้างมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือให้แบรนด์อย่างยั่งยืน

10 November 2017 | Posted By : Big Creative

กลยุทธ์สร้างมาตรฐาน

และความน่าเชื่อถือให้แบรนด์อย่างยั่งยืน

 

เมื่อลูกค้าหรือคนที่คาดว่าอาจจะเป็นลูกค้ามีความเชื่อถือ หรือไว้วางใจในคุณภาพและมาตรฐานของแบรนด์สินค้าใดก็ตาม พวกเขามีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเสมอ 

คุณค่าของความเชื่อถือที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์จะได้รับนั้นคือคุณสามารถกำหนดราคาขายที่สูง และสามารถสร้างคุณค่าแบรนด์ได้ตลอดช่วงชีวิตของแบรนด์

ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือให้แก่แบรนด์ไว้อย่างกระจ่างในบทความที่ชื่อว่า Strategies for How to Make Customers Trust Your Brand

ผู้ประกอบการทุกคนต่างรู้ถึงความสำคัญในการสร้างมาตรฐานอันดีเยี่ยม ให้แก่สินค้าแต่ทั้งที่รู้ก็ยังเกิดคำถามต่อไปว่าจะทำอย่างไร หรือมีขั้นตอนไหนที่จะนำมาใช้ในการสร้าง

มาตรฐานให้แก่แบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบบนคำถามที่ต้องการคำตอบ เพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่บริการและสินค้าอย่างยั่งยืน

.

มีการบริการที่น่าเชื่อถือ

ถือเป็นสัจธรรมของการค้าขายที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการซื้อสินค้าด้วยอารมณ์ มากกว่าจะซื้อด้วยเหตุผล ความท้าทายของแนวโน้มดังกล่าวที่ผู้ประกอบการมักจะต้องพบ

ก็คือเมื่อผลิตภัณฑ์มาถึงมือลูกค้าจากการเลือกด้วยอารมณ์แล้ว สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจจนสามารถต่อยอดไปสู่การตัดสินใจซื้อ นั่นก็คือคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเมื่อ

มาตรฐานและคุณภาพสินค้าคือเรื่องสำคัญในขั้นตอนการปิดการขาย ดังนั้นก่อนออกสินค้าต้องทดสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าตนเองให้ดีที่สุดก่อนจะนำออกไปสู่มือลูกค้า

.

สร้างการเข้าถึงแบรนด์ให้แก่ลูกค้า

คุณต้องให้บริการลูกค้าและต้องอนุญาตให้เขาสามารถปฏิสัมพันธ์กับคุณในเวลาเดียวกันด้วยเพราะบ่อยครั้งลูกค้ามีคำถามแล้วหากไม่มีที่ไหนเลยที่พวกเขาจะได้รับคำตอบ หรือ

ตอบสนองต่อสิ่งที่พวกเขาร้องขอได้ในเวลาที่เหมาะสม ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ นั้นจะถูกลดทอนลงไปทันที ดังนั้นต้องตรวจสอบตัวเองว่าคุณมีความพร้อมหรือไม่ในการ

สร้างกระบวนการ หรือสร้างช่องทางอันหลากหลายเพื่อรองรับการปฏิสัมพันธ์นั้น ถ้าพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถทำได้เพียงลำพังสามารถจ้างมืออาชีพมาทำหน้าที่แอดมินได้

ถ้าไม่อยากจ้างคนก็ลองหาเครื่องมือไฮเทคอย่าง Help-Desk ซอฟต์แวร์ที่มีให้ซื้อหรือโหลดฟรีมากมายมาลองใช้ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ

และการเข้าถึงที่ดีให้แก่ลูกค้าของคุณได้อย่างสะดวก

 

.

 

BIG CREATIVE  ผู้จัดงานอีเว้นท์อย่างครบวงจรของประเทศไทยตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาด

เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกช่องทางทั้งในรูปแบบ

Offline Marketing และ Online Marketing . ติดตามผ่านช่องทาง website - www.bigcreativethailand.com

facebook - www.facebook.com/bigcreativethailand email - bigcreativethailand@gmail.com

 

 

 

แหล่งที่มา : MKT EVENT MAGAZINE

 Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com