Pre-Event Planning

วิเคราะห์วางแผนการตลาดรอบด้าน

Live Event

ส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษ

Post-Event

สรุปประเมินผลความสำเร็จในภาพรวม

 

 

 

รับผลิตบูธ รับจัดงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์มืออาชีพ

 

Event Organizer - Event Production - Seminar & Workshop


บิ๊ก ครีเอทีฟ ที่ปรึกษา ผู้เชียวชาญสร้างสรรค์งานทางด้านการตลาด ผู้จัดงานอีเว้นท์อย่างครบวงจรของประเทศไทย

ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาด(ทั้งในรูปแบบ Offline Marketing & Digital Marketing)

ดีไซน์ครีเอทรูปแบบงาน ผลิต และติดตั้ง จนไปถึงขั้นตอนการวัดผลสำเร็จของงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริการ

EVENT & ORGANIZER

GRAPHIC DESIGN

EVENT PRODUCTION

SEMINAR & WORKSHOP

ADVERTISING

Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com