รับจัดงานบุญ ทำบุญเลี้ยงพระ (Merit Ceremony)

.

เริ่มตั้งแต่เข้าดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการ จัดงานบุญ ,นิมนต์พระ, รับส่งพระ,จัดโต๊ะหมู่เสนาสนะที่ประณีตงดงาม

เพื่อแสดงความเคารพให้เกียรติต่อคณะพระภิกษุสงฆ์, จัดดอกไม้ธุปเทียนพานพุ่มบูชาพระพุทธ, จัดชุดกี๋พร้อมน้ำชาน้ำดื่มให้เจ้าภาพปฏิสันถารพระ,

พิธีกรดำเนินศาสนพิธีด้วยความถูกต้อง, จัดชุดขันน้ำมนต์สายสิญจน์และชุดเจิม, จัดสำรับอาหารคาวหวานและผลไม้ถวายพระ,ไทยธรรมอันเลิศพร้อม

มาลัยถวายพระ, จัดอาหารให้แขก พร้อมภาชนะจานชามช้อนส้อมแก้วน้ำอย่างครบถ้วน, ให้บริการจัดโต๊ะเก้าอี้ เต้นท์ พัดลม เวที ฯลฯ

 

 CLICK ---> ผลงาน DIGITAL MARKEING 

Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com