5 ขั้นตอนเคล็ดลับการสร้างแบรนด์

10 November 2017 | Posted By : Big Creative

5 เคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ 

 

แก่นของเอกลักษณ์ (Core Identity) เป็นส่วนที่อยู่คงทนกับตราสินค้าตลอดไป เปรียบได้กับหัวใจของตราสินค้า บ่งบอกถึงตำแหน่งตราสินค้า เป็นการยากที่จะ

เปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของตราสินค้า โดยแก่นของเอกลักษณ์จะประกอบไปด้วยส่วนที่ทำให้ ตราสินค้าเป็นเอกลักษณ์ และมีคุณค่า-ส่วนขยายเอกลักษณ์

(Extended Identity) เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้ตราสินค้ามี ลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างจิตวิญญาณให้กับตราสินค้า

บ่งบอกถึงความเป็นตราสินค้าที่เป็นการ สะท้อนให้เห็นภาพจุดยืนของตราสินค้า

.

เมื่อได้ทราบทั้งใจความสำคัญของความหมายและคุณค่ากันไปแล้ว ก็มาถึงการลงภาคสนามด้านปฏิบัติกันบ้าง เพราะเชื่อว่าทุกคนคงอยากรู้ว่าจะมีกลวิธีอะไร

สำหรับการสร้าง Brand Identity ให้แข็งแกร่ง เพื่อดันสินค้าของตนก้าวขึ้นไปเป็น "Top of Mind"  ของผู้บริโภค

 

 

ขั้นตอนที่ 1 - คือการกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) 


สามารถอธิบายให้เห็นว่าบริษัทต้องการจะมีสถานะอย่างไรในอนาคต

ซึ่งก็ควรจะเป็นวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทะเยอทะยานไปข้างหน้า โดยไม่ต้องลงลึกว่าวิสัยทัศน์นั้นจะต้องพบกับอะไร

 

ขั้นตอนที่ 2 - การกำหนดหน้าที่ (Mission) 

สามารถอธิบายวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ที่จับต้องได้ง่าย ตรงไปตรงมาชัดเจนสามารถกระตุ้นให้ทั้งคนในองค์กรและกลุ่มลูกค้าสนใจ

 

ขั้นตอนที่ 3 - การสร้างสาระสำคัญ (Essence) 

พูดถึงอารมณ์ความรู้สึก(Emotion) แบบไม่มีตัวตนที่คุณต้องการให้ลูกค้า

ของคุณรู้สึกเมื่อได้สัมผัสกับแบรนด์ สาระสำคัญของแบรนด์จะเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของบริษัทฯดังนั้นเมื่อกำหนดสาระสำคัญของแบรนด์

 

ขั้นตอนที่ 4 - สร้างบุคลิกลักษณะ (Personality) 
บุคลิกของแบรนด์สามารถอธิบายวิธีการที่แบรนด์ต้องการสื่อสาร

ในด้านพฤติกรรม ความคิด การกระทำเพื่อประยุกต์ใช้กำหนดภาพลักษณะเพื่อธุรกิจ เช่น คนใช้ผลิตภัณฑ์ Apple เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาว

ทันสมัย ในขณะที่ผู้ใช้ IBM มีภาพของความเป็นผู้ใหญ่และตั้งมั่นอยู่หนทางของตัวเอง เป็นต้น

 

ติดตามข้อมูล/ข่าวสารช่องทาง social media ได้ทุกช่องทาง

#Event #allthaievent #ThailandExhibition #bigcreative_thailand

 

 BIG CREATIVE   ที่ปรึกษาด้าน Marketing อย่างครบวงจรของประเทศไทยตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาดเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกช่องทางทั้งในรูปแบบ Offline Marketing และ Online Marketing .

ติดตามผ่านช่องทาง 
Website  www.bigcreativethailand.com
Facebook  www.facebook.com/bigcreativethailand 
Email  bigcreativethailand@gmail.com

 

 

แหล่งข้อมูล : MKT EVENT MAGAZINE

 

 

 Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com