รับจัดงานประชุม อบรมสัมมนา อบรมภายในองค์กร Seminar & Workshop

22 December 2017 | Posted By : Event & Organizer

รับจัดงานประชุม อบรมสัมมนา อบรมภายในองค์กร

.

ทีมงานผู้สอนวิทยากรมืออาชีพ ในการดูแลพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละองค์กรทั้งหลักสูตรพัฒนาองค์กร พัฒนาความคิด-ความรู้สึก

การปรับทัศนคติภายในองค์กร ตลอดจนโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ โครงการสานสัมพันธ์ในองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับและผู้ให้

อย่างเเท้จริง บริการรับจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรสามารถจัดงานได้ทุกรูปแบบ คิดโจทย์ ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ  จัดงานประชุม จัดอบรม สัมมนา

เชิงวิชาการ ในหัวข้อต่างๆ , จัดกิจกรรม Team building การสร้างทีม , Team development ในเวลาที่ท่านต้องการให้ตอบโจทย์ขององค์กรของคุณ

ติดตามข้อมูล/ข่าวสารช่องทาง social media ได้ทุกช่องทาง

#Event #allthaievent #ThailandExhibition #bigcreative_thailand

www.facebook.com/bigcreativethailand

 

 Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com