รับออกแบบบูธ บูธโครงสร้าง จัดนิทรรศการ

(Booth Design, Exhibition Design, Stand Design) 1. แบบจัดอบรมสัมมนาในองค์กร In-House Training และ2. แบบจัดอบรมสัมมนาทั่วไป Public Trainingความแตกต่างของการจัดอบรมสัมมนาทั้ง 2 แบบ คือ การจัดอบรมสัมมนาในองค์กร In-House Training เป็นการจัดสัมมนาภายในองค์กร/ บริษัท นั้นๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเป็นบุคลากรภายในองค์กร / บริษัท นั้นๆ โดยสถานที่การอบรมสัมมนา องค์กร /บริษัท จะเป็นผู้กำหนด และเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งแตกต่างจาการจัดสัมมนาแบบทั่วไปPublic Training คือ การจัดอบรมสัมมนาแบบนี้ทาง บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นดูแลรับผิดชอบทุกอย่างรวมถึงสถานที่ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ ซึ่งผู้เข้าสัมมนาจะมาจากหลายหลายองค์กร / บริษัท ที่ต้องการส่งบุคลกรของตนมาพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์กับผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์โดยตรง

Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com