11. การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม สู่กระบวนการเรียนการสอน

15 December 2017 | Posted By : big creative

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับสถาบันศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าใจแนวทางและ
หลักการ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สู่การ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com