สลายทุกข์ด้วยจริต 6 และ สมถกรรมฐาน

14 December 2017 | Posted By : big creative

หลักสูตรนี้จะเรียนรู้ว่าตัวเองจริตแบบใด

และเหมาะกับภาวนาแบบไหน เพื่อรู้กายรู้ใจ

อย่างถ่องแท้ และสงบสุขแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com