การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

14 December 2017 | Posted By : big creative

หลักสูตรนี้ได้นำธรรมะผสมผสาน หลอมรวม

วิธีการทำงานที่ชาญฉลาด ส่งผลให้ได้

บุคลากรที่เก่งและดี เพื่อการเจริญเติบโต

อย่างยั่งยืนในองค์กรแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com