5. การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งอย่าง สร้างสรรค์

14 December 2017 | Posted By : big creative

หลักสูตรเพื่อสลายความขัดแย้ง ปรับทัศนคติด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์สู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและความสุขแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com