6. การสื่อสารเพื่อเพิ่มยอดขาย

14 December 2017 | Posted By : big creative

เข้าใจถึงจริตของลูกค้า และกลยุทธ์การสื่อสาร

ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสู่การเพิ่มยอดขายที่น่าทึ่งแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com