7. การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ

14 December 2017 | Posted By : big creative

พบกลยุทธ์การโน้มน้าวใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทุกอย่างที่วางไว้ ทั้งในเชิงพฤติกรรม

ส่วนบุคคลและเชิงธุรกิจแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com