10.การสื่อสารเพื่อให้บริการปรึกษา สำหรับบุคลากร (สำหรับผู้จัดการและบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล)

14 December 2017 | Posted By : big creative

เหมาะสำหรับฝ่ายบุคคล เพื่อรับมือกับบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลคนในองค์กรให้มีความสุขและรักที่ทำงานเสมือนบ้านตัวเองแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com