12. สื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า

14 December 2017 | Posted By : big creative

เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านการบริการ

เพื่อให้บริการลูกค้าที่ประทับใจมิรู้ลืม และส่งผล

ดีต่อการประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com