13.สื่อสารอย่างไรให้ครองใจผู้ร่วมงาน

14 December 2017 | Posted By : big creative

หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานการสื่อสารที่เน้นความ
สัมพันธ์ระว่างหัวหน้าและผู้ร่วมงานทุกระดับ 
จนได้ผลงานที่ต้องการและประสบความสำเร็จสูงสุด

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com