19. การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

14 December 2017 | Posted By : big creative

เป็นการเรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสารที่ลึกซึ้ง เพื่อให้ถึง

ลัพธ์อย่างชัดเจนและรวดเร็ว นำไปสู่ความเข้าใจ และ

สามารถประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่

และร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการ

สื่อสารที่ตั้งไว้แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com