22. การสื่อสารในที่ชุมชน

14 December 2017 | Posted By : big creative

เรียนรู้เทคนิคการพูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ชุมชน จนนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี เป็น
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com