23. การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ กับชุมชน

14 December 2017 | Posted By : big creative

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อมุ่งเน้นสร้างสัมพันธ์อันดี
ตั้งแต่ระดับบุคคล สาธารณชน จนไปถึงระดับท้องถิ่น
เพื่อยกระดับการร่วมมือให้เข้มแข็ง และบรรลุเป้าหมาย
ที่วางใจไว้ร่วมกัน

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com