24. การสื่อสารในงานวิชาการ

14 December 2017 | Posted By : big creative

เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเทคนิคการพูด การวางตัว

เพื่อนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมหรือสาธารณชน

ให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com