29. การสื่อสารเพื่อบริการทางโทรศัพท์

14 December 2017 | Posted By : big creative

เรียนรู้เทคนิคการรับโทรศัพท์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้ข้อมูลและนำเสนอบริการที่โดนใจผู้ฟังและ สร้างความประทับใจทันทีตั้งแต่วินาทีแรกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com