30. การสื่อสารในภาวะวิกฤติและ ฉุกเฉิน

14 December 2017 | Posted By : big creative

พบวิธีการสื่อสารของผู้นำ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตและฉุกเฉิน เพื่อนำพาองค์กรรอดพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com