37. การสื่อสารระหว่างองค์กร

14 December 2017 | Posted By : big creative

เป็นหลักสูตรของผู้บริหารระดับกลาง เพื่อการทำงานให้บรรลุตามนโยบายที่วางใจ และสื่อสารระหว่างองค์กร

ให้เกิความร่วมมือร่วมใจ และได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com