39. การสื่อสารสุขภาพเชิงกลยุทธ์

14 December 2017 | Posted By : big creative

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับบุคลากรที่ทำงานด้าน
สาธารณสุข เพื่อการสื่อสารที่สามารถเยียวยาผู้ป่วย
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com