1. แสดงออกอย่างไรให้ครองใจลูกค้า

15 December 2017 | Posted By : big creative

จะได้เรียนรู้วิธีการแสดงออกให้เป็นที่ประทับใจ
แก่ลูกค้า หรือผู้พบเห็น เพื่อสร้างการจดจำ
มิตรภาพ และ ความรู้สึกดี ๆ

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com