8. เตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปสมัครงาน

15 December 2017 | Posted By : big creative

หลักสูตรนี้ จะเรียนรู้การเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ตนเอง เพื่อเดินทางสู่ชีวิตการทำงานที่เปี่ยมคุณภาพแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com