5. พัฒนาคุณภาพพนักงานที่องค์กร อยากได้

15 December 2017 | Posted By : big creative

หลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองต่อผลลัพธ์ขององค์กรแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com