5 ขั้นตอนเคล็ดลับการสร้างแบรนด์

10 November 2017 | Posted By : Big Creative

 

 

5 เคล็ดลับการสร้างแบรนด์

จัดงานอีเว้นท์อย่างมืออาชีพ-ออแกไนซ์จัดงาน-ออกแบบโครงสร้างบูธ-ผลิตบูธ

 

แก่นของเอกลักษณ์ (Core Identity)

การเป็นส่วนที่อยู่คงทนกับตราสินค้าตลอดไป เปรียบได้กับหัวใจของตราสินค้า บ่งบอกถึงตำแหน่งตราสินค้า เป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของตราสินค้า โดยแก่นของเอกลักษณ์จะประกอบไปด้วยส่วนที่ทำให้ ตราสินค้าเป็นเอกลักษณ์ และมีคุณค่า-ส่วนขยายเอกลักษณ์ (Extended Identity) เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้ตราสินค้ามี ลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างจิตวิญญาณให้กับตราสินค้า บ่งบอกถึงความเป็นตราสินค้าที่เป็นการ สะท้อนให้เห็นภาพจุดยืนของตราสินค้า

.

กลวิธีสร้าง Brand Identity ให้แข็งแกร่ง

เมื่อได้ทราบทั้งใจความสำคัญของความหมายและคุณค่ากันไปแล้ว ก็มาถึงการลงภาคสนามด้านปฏิบัติกันบ้าง เพราะเชื่อว่าทุกคนคงอยากรู้ว่าจะมีกลวิธีอะไรสำหรับการสร้าง Brand Identity ให้แข็งแกร่ง เพื่อดันสินค้าของตนก้าวขึ้นไปเป็น "Top of Mind"  ของผู้บริโภค

.

ขั้นตอนที่ 1- คือการกำหนดวิสัยทัศน์(vision)

สามารถอธิบายให้เห็นว่าบริษัทต้องการจะมีสถานะอย่างไรในอนาคต ซึ่งก็ควรจะเป็นวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทะเยอทะยานไปข้างหน้า โดยไม่ต้องลงลึกว่าวิสัยทัศน์นั้นจะต้องพบกับอะไร

ขั้นตอนที่ 2- การกำหนดหน้าที่(Mission)

สามารถอธิบายวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ที่จับต้องได้ง่าย ตรงไปตรงมา ชัดเจน สามารถกระตุ้นให้ทั้งคนในองค์กรและกลุ่มลูกค้าสนใจ

ขั้นตอนที่ 3- การสร้างสาระสำคัญ(Essence)

พูดถึงอารมณ์ความรู้สึก(Emotion) แบบไม่มีตัวตนที่คุณต้องการให้ลูกค้าของคุณรู้สึกเมื่อได้สัมผัสกับแบรนด์ สาระสำคัญของแบรนด์จะเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของบริษัทฯ ดังนั้นเมื่อกำหนดสาระสำคัญของแบรนด์

ขั้นตอนที่ 4- สร้างบุคลิกลักษณะ (Personality)

บุคลิกของแบรนด์สามารถอธิบายวิธีการที่แบรนด์ต้องการสื่อสาร ทั้งในด้านพฤติกรรม ความคิด การกระทำ เพื่อประยุกต์ใช้กำหนดภาพลักษณะเพื่อธุรกิจ เช่น คนใช้ผลิตภัณฑ์ Apple เป็นกลุ่มคนเมืองหนุ่มสาวทันสมัย ในขณะที่ผู้ใช้ IBM มีภาพของความเป็นผู้ใหญ่และตั้งมั่นอยู่หนทางของตัวเอง เป็นต้น

 

ติดตาม https://web.facebook.com/bigcreativethailand/

 

แหล่งข้อมูล : MKT EVENT MAGAZINE

 

 

 Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com