5 ขั้้นตอนเคล็ดลับการสร้างแบรนด์

10 November 2017 | Posted By : Big Creative

รับจัดงานอีเว้นท์ รับจัดงานเลี้ยง รับจัดสัมมนา

แก่นของเอกลักษณ์(Core Identity)
แสดงถึงความเป็นแก่นของตราสินค้าเป็นส่วนที่อยู่คงทนกับตราสินค้าตลอดไป เปรียบได้กับหัวใจของตราสินค้า บ่งบอกถึงตำแหน่งตราสินค้า เป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของตราสินค้า โดยแก่นของเอกลักษณ์จะประกอบไปด้วยส่วนที่ทำให้ ตราสินค้าเป็นเอกลักษณ์ และมีคุณค่า-ส่วนขยายเอกลักษณ์ (Extended Identity) เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้ตราสินค้ามี ลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างจิตวิญญาณให้กับตราสินค้า บ่งบอกถึงความเป็นตราสินค้าที่เป็นการ สะท้อนให้เห็นภาพจุดยืนของตราสินค้า


กลวิธีสร้าง Brand Identity ให้แข็งแกร่ง
เมื่อได้ทราบทั้งใจความสำคัญของความหมายและคุณค่ากันไปแล้ว ก็มาถึงการลงภาคสนามด้านปฏิบัติกันบ้าง เพราะเชื่อว่าทุกคนคงอยากรู้ว่าจะมีกลวิธีอะไรสำหรับการสร้าง Brand Identity ให้เติบใหญ่และแข็งแกร่ง เพื่อดันสินค้าของตนก้าวขึ้นไปเป็น "Top of Mind"  ของผู้บริโภค 

 • ขั้นตอนที่ 1- คือการกำหนดวิสัยทัศน์(vision) 
  สามารถอธิบายให้เห็นว่าบริษัทต้องการจะมีสถานะอย่างไรในอนาคต ซึ่งก็ควรจะเป็นวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทะเยอทะยานไปข้างหน้า โดยไม่ต้องลงลึกว่าวิสัยทัศน์นั้นจะต้องพบกับอะไร

   
 • ขั้นตอนที่ 2- การกำหนดหน้าที่(Mission) 
  สามารถอธิบายวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ที่จับต้องได้ง่าย ตรงไปตรงมา ชัดเจน สามารถกระตุ้นให้ทั้งคนในองค์กรและกลุ่มลูกค้าสนใจ 

   
 • ขั้นตอนที่ 3- การสร้างสาระสำคัญ(Essence)
  พูดถึงอารมณ์ความรู้สึก(Emotion) แบบไม่มีตัวตนที่คุณต้องการให้ลูกค้าของคุณรู้สึกเมื่อได้สัมผัสกับแบรนด์ สาระสำคัญของแบรนด์จะเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของบริษัทฯ ดังนั้นเมื่อกำหนดสาระสำคัญของแบรนด์

   
 • ขั้นตอนที่ 4- สร้างบุคลิกลักษณะ (Personality)
  บุคลิกของแบรนด์สามารถอธิบายวิธีการที่แบรนด์ต้องการสื่อสาร ทั้งในด้านพฤติกรรม ความคิด การกระทำ เพื่อประยุกต์ใช้กำหนดภาพลักษณะเพื่อธุรกิจ เช่น คนใช้ผลิตภัณฑ์ Apple เป็นกลุ่มคนเมืองหนุ่มสาวทันสมัย ในขณะที่ผู้ใช้ IBM มีภาพของความเป็นผู้ใหญ่และตั้งมั่นอยู่หนทางของตัวเอง เป็นต้น

   
 • ขั้นตอนที่ 5- การสร้างตำแหน่ง(Position) หรือข้อเสนอด้านคุณค่า (Value Proposition)
  การสร้างตำแหน่ง หรือข้อเสนอด้านคุณค่าของสินค้าด้วยข้อความเพียง 1-2 ประโยค ขับเน้นรายละเอียด คุณค่าอันโดดเด่น ประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้า ประโยคเหล่านี้กำหนดกลุ่มผุ้ชม กำหนดกลุ่มของสินค้าที่แบรนด์ตั้งอยู่ เพื่ออธิบายให้ชัดเจนถึงประโยชน์ของสินค้า ความแตกต่างจากสินค้าแบรนด์อื่นในตลาด อันเป็นการปลูกฝังความเชื่อมั่นให้แก่แบรนด์สินค้า
  #ออแกไนซ์รับจัดงาน , รับจัดงานแสดงสินค้า , รับผลิตบูธ , รับจัดอบรมสัมมนา , งานประชุม

 

แหล่งข้อมูล : MKT EVENT MAGAZINE

 

 

 Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com