OUR STORY

บริษัท บิ๊ก ครีเอทีฟ จำกัด   
Event Organizer - Event Production - Seminar & Workshop

 

ที่ปรึกษาผู้เชียวชาญสร้างสรรค์งานทางด้านการตลาด ผู้จัดงานอีเว้นท์อย่างครบวงจรของประเทศไทย

ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาด(ทั้งในรูปแบบ Offline Marketing & Digital Marketing

ครีเอทรูปแบบงาน ผลิต และติดตั้ง จนไปถึงขั้นตอนการวัดผลความสำเร็จของงาน ด้วยการใส่ใจในทุกทุกรายละเอียดของลูกค้า

ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ-เอกชนด้วยหลักการที่ยึดปฎิบัติว่า" Your Mission Is Our Mission " 

A-Artistry

M-Measures

E-Engagement

T-Timing

S-Strategies


Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com