บิ๊ก ครีเอทีฟ - รับจัดอบรมสัมมนา อบรมภายในองค์กร งานประชุม

 

 

เรามีทีมวิทยากรระดับมืออาชีพ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละองค์กร

ทั้งหลักสูตรพัฒนาองค์กร  พัฒนาความคิด-ความรู้สึก การปรับทัศนคติภายในองค์กร ตลอดจนโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และ โครงการสานสัมพันธ์ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับและผู้ให้อย่างเเท้จริง 

 

 

Organization Development


Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com