รับจัดงานประชุม อบรมสัมมนา อบรมภายในองค์กร Seminar & Workshop

22 December 2017 | Posted By : Event & Organizer

รับจัดงานประชุม อบรมสัมมนา อบรมภายในองค์กร

.

ทีมงานผู้สอนวิทยากรมืออาชีพ ในการดูแลพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละองค์กรทั้งหลักสูตรพัฒนาองค์กร 

พัฒนาความคิด-ความรู้สึก การปรับทัศนคติภายในองค์กร ตลอดจนโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ โครงการสานสัมพันธ์ในองค์กร

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับและผู้ให้อย่างเเท้จริง บริการรับจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

สามารถจัดงานได้ทุกรูปแบบ คิดโจทย์ ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ  จัดงานประชุม จัดอบรม สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ ,

จัดกิจกรรม Team building การสร้างทีม , Team development ในเวลาที่ท่านต้องการ  จัด Walk Rally ให้ตอบโจทย์ของแต่ละองค์กรของคุณ

 

หัวข้ออบรมสัมมนา http://www.bigcreativethailand.com/training.php

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติ www.facebook.com/bigcreativethailand/

 

 

 

 Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com