Pre-Event Planning

วิเคราะห์วางแผนการตลาดรอบด้าน

Live Event

ส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษ

Post-Event

สรุปประเมินผลความสำเร็จในภาพรวม

รับผลิตบูธ รับจัดงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์มืออาชีพ
 

บิ๊ก ครีเอทีฟ ที่ปรึกษา ผู้เชียวชาญสร้างสรรค์งานทางด้านการตลาด ผู้จัดงานอีเว้นท์อย่างครบวงจรของประเทศไทย ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาด

(ทั้งในรูปแบบ Offline Marketing & Digital Marketing) ครีเอทรูปแบบงาน ผลิต และติดตั้ง จนไปถึงขั้นตอนการวัดผลสำเร็จของงาน

II รับจัดงานนิทรรศการ งานเฉลิมฉลอง งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า จัดงานOuting งานโรดโชว์ รับทำบูธ ผลิตบูธ ผลิตบูธ โรงงานเก็บบูธ อุปกรณ์อีเว้นท์ Booth setup งานแสดงสินค้า งานอบรมสัมมนา วิทยากรระดับประเทศ
  in-house training public training อบรมหลัดสูตรทั่วไป ผลิตบูธเชียงใหม่ รับทำบูธเชียงใหม่ ออแกไนซ์เชียงใหม่ จัดนิทรรศการเชียงใหม่ อบรมสัมมนา  II

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริการ

EVENT & ORGANIZER

GRAPHIC DESIGN

EVENT PRODUCTION

SEMINAR & WORKSHOP

ADVERTISING

Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com